2397051155,2397051175 70ο Klm THESSLONIKI ΚΑΒΑΛΑΣ - ΜΟΔΙ, Thessaloniki

Contact

70ο Klm THESSLONIKI ΚΑΒΑΛΑΣ - ΜΟΔΙ, Thessaloniki, P.C.: 57014

Telephone: 2397051155,2397051175

Mobile: 6973795210

Fax: 2397051155,2397051175

E-mail: theodoruplants@hotmail.com

Category: PLANTATIONS

Visits: 46385