2397051155,2397051175 70ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΜΟΔΙ, Θεσσαλονίκη

Φωτογραφίες